Modern dünyanın en büyük sorunlarından biri de doğru zaman yönetimi yapamamaktır. Bir çok kişi zamanını daha verimli kullanabilmek adına farklı yöntemler uyguluyor. Kimine göre bu yöntemler başarılı kimine göre değil; ama önemli olan yeni bir şey deneyerek topladığımız geri bildirimlerin sonucunu çıkartarak bizim için en doğru olanı bulmak.

Eisenhower matrisi zaman yönetimi konusunda birçok kişi tarafından bilinen yöntemlerin başında gelmektedir. Eisenhower’ın bulduğu matris, kısaca özetlemek gerekirse; koordinat sistemini 4’e bölerek yapılması gerekenleri “acil – önemli, acil değil – önemli, acil – önemli değil, acil değil – önemli değil” olarak ayırmaktadır.

Acil – Önemli: Hemen çözülmesi gereken, iş listesinde en tepede yer alan görevlerdir.

Acil Değil – Önemli: Uzun vadede geleceğiniz için iyi olabilecek veya fark yaratacak işlerdir. Doğru planlanarak yapılması gerekmektedir.

Önemli Değil – Acil: Genellikle iş arkadaşlarınızın veya başkalarının sizden yapmanızı istedikleri işlerdir. (E-postaya geri dönme, telefon cevap verme vb.)

Önemli Değil – Acil Değil: Yaparsanız iyi olacak ama yapmazsanız da hayatınızda çok fazla değişikliğe yol açmayacak görevlerdir.

Eisenhower matrisi zaman yönetiminde başarılı olabiliyorsa, oyunlaştırma projeleri için kullanıldığı zaman da başarılı olabilir mi?

Önceki yazımda da bahsettiğim gibi oyunlaştırma kişilerde davranış değişikliği oluşturmayı hedefleyen bir metodolojidir. Bu yüzden oyunlaştırma projesine başlamadan önce yapılması gereken en önemli şey, güçlü ve doğru bir analizdir.

Oyunlaştırma projesinde ulaşılmak istenen hedef belirlendikten sonra, o hedefe neden ulaşılmadığını tespit etmek adına alt davranış analizi yapmak elzemdir. Alt davranışları analiz ederken de iki gruba ayırmak faydalı olacaktır.

Bunlar;

  • Hangi davranışı göstermeye başlarsak hedefe yaklaşırız?
  • Hangi davranışları durdurursak hedef yaklaşırız?

Davranışları belirleyip gruplandırdıktan sonra Eisenhower matrisi referans alarak hangi davranışın hedefe en hızlı şekilde ulaştıracağını ve/veya en fazla faydayı sağlayacağını tespit edebilirsiniz.

Belirlediğiniz her davranışın geri dönüşü eşit olmayacaktır. Bazı davranışlar size diğerlerine göre daha fazla katkı sağlayacak ve hedefinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Bazıları ise değiştirmesi uzun sürecek ve size uzun vadede geri dönüş sağlayacak davranışlardır.

Eisenhower matrisini referans alırsak Acil – Önemli olan hedefe en çok yaklaştıracak olandır. 

Acil değil – önemli olan ise size uzun vadede fayda sağlayacak ama değiştirmesi zor olan davranışlardır.

Önemli değil – acil kategorisine giren davranışlar, basit oyunlaştırma kurguları ile çözebileceğiniz davranışlardır. Hızlıca test edip sonuçları görerek ilerlemek istiyorsanız önemli değil – acil kategorisindeki davranışlardan başlayabilirsiniz.

Önemli değil – acil değil olarak belirlediğiniz davranışlar ise üzerinde çok durmanıza gerek olmayan davranışlardır.

Davranışları önceliklendirdikten sonra sizin için acil – önemli  veya önemli değil – acil olarak belirlediğiniz davranış üzerine basit bir oyunlaştırma kurgulayarak doğru analiz yapıp yapmadığınızı hızlıca test dahi edebilirsiniz.

Kubilay Kecin

BrandNewGame Turkey, GameTrooper

Gamification Turkey, Volunteer