Kırık Camlar teorisi ABD’li suç psikologu Philip Zimbardo’nun 1969 yılında yaptığı bir çalışmadan esinlenerek geliştirilmiştir. Teori ilk olarak 1982 yılında sosyal bilimci olan James Q. Wilson ve George L. Kelling tarafından The Atlantic dergisinde “Broken Windows” başlıklı yazıda kaleme alındı.

Kırık Camlar Teorisi

Philip Zimbardo 1969 yılında suç oranının yüksek olduğu Bronx’a ve yaşam standartları yüksek olan Palo Alto’ya 1959 model araba bıraktı. Bronx’a bırakılan araba kısa süre içerisinde çevrede yaşayanlar tarafından yağmalanarak kullanılamaz hale getirildi. Palo Alto’ya bırakılan arabaya ise uzun süre çevre halkı tarafından zarar verilmedi. 1 hafta sonra  Zimbardo ve öğrencileri Palo Alto’ya bıraktıkları arabanın camını kırarak arabaya ilk zararı verdiler. Zimbardo ve öğrencileri arabanın camını kırdıktan kısa süre sonra çevrede yaşayan insanlar da arabaya zarar vererek yağmalamaya başladı. Dakikalar içerisinde Palo Alto’da bulunan araba da kullanılamaz hale getirildi.

Zimbardo’nun deneyi gösteriyor ki insanların arabaya zarar vermesi için arabada oluşan küçük bir tahribat yeterli oluyordu.

Wilson ve Kelling, Zimbardonun deneyinden yola çıkarak 1982 yılında Kırık Camlar (Broken Windows) teorisini geliştirdi. Teoriye göre bir binada/bölgede bir cam kırılırsa diğer bütün camların kırılmasının önü açılır. Çünkü insanlar binanın/bölgenin bir otorite tarafından önemsenmediğini düşünür ve vandalizm göstermeye başlar. Bu durum bir süre sonra yapının bulunduğu bölgede suç oranlarının artmasına da sebep olur. Yaşanan küçük bir değişim bir süre sonra bütün bölgenin geleceğini etkileyebilmektedir.

Kırık Camlar Teorisini kısaca özetlersek, bir cam kırığı bütün yapının yok olmasına yol açar.

Kırık Camlar teorisinin motivasyon için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bir kişinin bile düşük motivasyonu, kırılan ilk cam gibi bütün yapıyı etkileyerek yapı içerisindeki herkesin motivasyonunu düşürür.

Tek bir kişinin bile düşük motivasyon yapılar içerisinde hızla yayılarak, kırık bir cam gibi bütün yapının yok olmasına veya tahribata uğramasına yol açabilir. Bu yüzden bütün çalışanların motivasyonlarını mümkün olduğunca yüksek tutmak kurumların ve yapıların geleceği için önem teşkil etmektedir.

İnsanların motivasyonunu yüksek tutmanın veya artırmanın en iyi yollarından biri de oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma ile birçok kurum çalışanlarının motivasyonlarını artırabilmiş veya yüksek seviyede tutabilmiştir. Oyunlaştırma ile kurumunuzda karşılaşacağınız kırık motivasyon efektinden rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Oyunlaştırma hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kubilay Kecin

BrandNewGame Turkey, GameStorm Trooper

Gamification Turkey, Volunteer