Oyunlaştırma Eğitimi

Oyunlaştırmayı hayatımızın her alanında uygulayabilmekteyiz. Çocuğumuza yemek yedirmekten, saha çalışanlarının iş güvenliği kurallarına uymasına kadar. Ancak oyunlaştırma, iyi oyunlaştırma eğitimi almamış kişiler tarafından acemice tasarlanırsa bu sefer istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu yüzden oyunlaştırma tasarımı yapacak kişilerin pek çok konu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Oyunlaştırma eğitimi konularının başında psikoloji geliyor. Oyunlaştırma uzmanı, bir psikolog kadar psikoloji hakim olmasa da, insan davranışları üzerine çalışacağı için davranışsal psikoloji, bilişsel psikoloji ve pozitif psikoloji ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir. Oyunlaştırmanın en temel amacı motivasyon yaratmak için gerekli altyapıya da psikoloji bilerek sahip olunur.

Eğer şirketler için oyunlaştırma tasarımları yapılacaksa şirket yapılarının bilinmesi gerekmektedir. Tabi ki her şirket kültürel olarak, sektörel olarak, finansal olarak, yönetimsel veya stratejik olarak farklı yapılara sahiptir ama her şirketin ortak bir amacı vardır o da en yüksek kara sahip olmak. Oyunların tasarım özelliklerini ve oyun öğelerini bu amaç doğrultusunda oluşacak alt başlıklara nasıl entegre edebiliriz? Bunun için şirket yapıları ile oyun yapılarındaki benzerlikleri ve farklılıkları bilmemiz gerekmektedir.

Oyunlaştırma tanımından da belli olduğu üzere ‘oyun tasarım ve oyun öğelerinin oyun olmayan alanlarda kullanılmasıdır’. Oyunlaştırma eğitimi; oyun tasarımı ve oyun öğeleri nelerdir? Başlıca oyun öğeleri nelerdir ve işlevsellikleri nelerdir? Bunları da bilmek oyunlaştırma tasarımı yaparken ihtiyaç duyacağımız öğeleri tanımamıza yardımcı olacaktır.

Oyunlaştırma tasarımı yaparken nasıl bir yol izlenmelidir? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki oyunlaştırma yapmak film müziği yapmak gibidir. Film müziğinde yapılan parçanın ritminden, melodisinden daha önemli olan o müziğin o sahneye oturup oturmadığıdır. Oyunlaştırma da böyledir. Dünyanın en iyi tasarımı yapmış olduğunuzu düşünebilirsiniz ama oyunlaştırma yapma amacınıza yaptığınız tasarım uymuyorsa başarısız bir oyunlaştırma tasarımı yapmışsınız demektir. Her oyunlaştırmacının her besteci gibi farklı yöntemleri olabilir. Ancak temel olarak oyunlaştırmanın ihtiyaç duyduğu bazı süreçler vardır. Bu süreçleri oyunlaştırma tasarımı yapmak için öğrenip, nasıl yöneteceğini bilmemiz gerekir.

Ve de oyunlaştırmayı öğrenmek için oyunlaştırma yapmanız gerekmektedir. Kendi hayatınızdan veya arkadaşlarınızdan başlayarak çeşitli durumları oyunlaştırarak buna başlayabilirsiniz.

Gamification Academy sertifikalı oyunlaştırma Eğitimi

BrandNewGame Turkey olarak Gamification Academy’den onaylı sertifikalı ‘Fundemantals of Gamification‘ adlı oyunlaştırma eğitimimizde yukarıdaki konuları öğretecek. BrandNewGame’in GameStorm framework’unu kullanarak sizlere bir örnek vaka üzerinden oyunlaştırma tasarım yapmanızı sağlayacak ve bu tasarımın kağıt prototipini yapmanıza yardımcı olacağız.

oyunlaştırma eğitimi

Alper Berber

BrandNewGame Turkey, GameStorm Trooper

Gamification Turkey, Volunteer