Oyunlaştırma standartlarını yükseltmek için Gamification Academy tarafından yayımlanan “Oyunlaştırma Kılavuzu” ve “GameStorm Kılavuzu“nu BrandNewGame Turkey olarak sizler için Türkçe’ye çevirdik.

Oyunlaştırma kılavuzunun Amacı

Oyunlaştırma, oyun tasarım tekniklerini ve oyun öğelerini kullanarak insanlarda motivasyon yaratmak için kullanılan bir yöntemdir. Oyunlaştırma bir ürün değil bir süreçtir. Oyunlaştırmanın arkasında insanların ve hayvanların milyonlarca yıldır iletişim kurmak, hayatta kalmasını sağlayacak özelliklerini keşfetmek, yaşadığı çevreyi tanımak, yeteneklerini keşfetmek, tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak için kullandığı oyunlar vardır. Oyunları bilmeden oyunları anlamadan oyunlaştırmayı anlamak, benimsemek, öğrenmek ve uygulamak pek mümkün değildir.

Bu kılavuzun amacı oyunların insan hayatındaki yerinden, tarih boyunca oyun ve insan ilişkisinden, oyunlaştırmanın tanımından, oyunlaştırmanın tarihçesinden, oyunlaştırmanın kullanım alanlarından, oyunlaştırmanın arkasındaki bilimsel altyapıdan, neden oyunlaştırma kullanılması gerektiğinden bahsetmektir.

Gamification-Academy-Onaylı-Sertifika

Gamestormu Neden Geliştirdik?

Küreselleşme, internet, veri ve insan hareketliliği nedeniyle, organizasyonlar hayatta kalabilmek için sürekli mücadele etmektedirler. GameStorm organizasyonların sürekli değişen profesyonel oyun alanlarına uyum sağlayabilmesi için geliştirilmiştir. Ekiplerin hızlı şekilde rutinlerini değiştirmesini ve üstesinden gelmeleri gereken zorlukları devamlı bir değişime çevirmelerini sağlar.