T.A.L.E.N.T Hold’em

Şirketler kalabalıklaştıkça ve yapıları karmaşıklaştıkça, çalışanların birbirlerini tanıması gittikçe yüzeyselleşti. Aynı çatı altında çalışanlar gün geçtikçe birer yabancı haline gelmeye başladılar.

Birbirlerini tanımayan insanların oluşturduğu yapıların temelleri için sağlam sıfatını kullanmamız zor olur. Aynı hedefe heves ve yüksek motivasyon ile bakan insanların başarıyı yakalaması için öncelikle yanyana olduğu insanları iyi tanıması ve onlarla duygusal bağ kurabilmesi gerekmektedir.

Giderek zayıflaşan ve kopan bu bağları tekrar kurmak ve zayıflayan bağları kuvvetlendirmek için insanları bir araya getirip kendilerini anlatabilecekleri ve diğer arkadaşlarını dinleyebilecekleri bir kart oyunu “T.A.L.E.N.T Hold’em”ı tasarladık.

T.A.L.E.N.T Hold’em ile birlikte bir ekibi oluşturan bireyler birbirlerini daha yakından tanıyabilmekte, birbirlerini tanımayan veya sadece isimlerini bilenler daha yakın ilişkiler kurabilmekte, organizasyona yeni dahil olan kişilerin alışma süreci hızlanmakta, birbirine daha bağlı insanların oluşturduğu kurumlar ise çalışmalarından daha verimli karşılıklar alabilmektedir.

Bir deste T.A.L.E.N.T Hold’em kartı ile birlikte kurumunuzda nasıl farklar yaratılabileceğine çok şaşıracaksınız.

img_5059img_5057img_5058