BELCOMPANY’S HOT TALENT

Müşteri: BelCompany (Vodafone’un mağazacılık partneri)

Zaman: 2013 / Eylül

Amaç: BelCompany projesi çalışanlarının, farklı müşterilerin karakter özelliklerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmesi için eğitmek. Genel hedef, çalışanların farklı müşterilerin davranışlarından müşterinin ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun satış tekniklerini ve argümanları belirleyip müşteriye göre adapte etmesini öğrenmesi.

Konsept: Oyunun fikri, mağazaya gelen farklı özelliklerdeki müşterilerin farklı ihtiyaçlarına doğru cevap verebilmek. Oyuncular, mağazaya gelen müşterileri selamlayarak satış konuşmasına başlar. Her müşterinin duygusal durumu ve güven seviyesine belirleyen, oyuncunun selamlama tonu ve konuşma hızıdır. Bu şekilde “fırsat penceresi”ni açması gerekir. Müşterinin güveni arttıkça, “Fırsat penceresi” büyür. Bu aynı zamanda müşterinin duygusal durumuyla da direkt ilgilidir. Mağaza çalışanı, müşteriyi doğru tonda ve hızda selamlamalı ki müşterinin güvenini kazansın. Yanlış bir ses tonu ve hızı ile selamlarsa “fırsat pencere”sini yaratamaz. Oyunun sonunda (müşteri ihtiyaçlarıyla önerilen ürün eşleştiğinde) her bir müşteriye en uygun teklifin verilmesi gerekir.

Hedef Kitle: 140 mağaza, 680 çalışan

Sonuç: JBelCompany Hot Talent altı haftada toplam 28.000’den fazla defa oynandı. Her çalışan oyunu 40’tan fazla kez oynadı. Böylece, çalışanlar altı hafta sonunda toplam iki saat “gönüllü” eğitim almış oldular.

Yönetim Paneli: Oyun haricinde, kapsamlı bir yönetim paneli geliştirdik. Bu panel yönetimin haftalar boyunca çalışanların davranışlarını ve gelişimlerini takip etmesine olanak sağladı. Çalışanların hızlı bir şekilde gelişmesi hedeflenmişti ve bu sonuç net bir şekilde gözlemlendi.

    TOP