Fiat Yol Arkadaşım Connect

Tofaş ekibinden bir proje ekibi belirlendi, oyunlaştırma analizi yapıldı ve gerekli veriler toplandı. Analiz doğrultusunda oyunlaştırma kurgusu prototipi hazırlandı. Kurgu hedef kitle üzerinde test edildi ve alınan geri bildirimlerle geliştirmeler yapıldı.

2021 Ekim ayında canlıya alınan kurgu, kullanıcı kullanıcı davranış verilerini inceleyerek geliştirilmeye devam ediyor.

Müşteri: TOFAŞ

Zaman: 2021

Amaç: Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının kullanımını ve etkileşimini arttırmak.

Hedef Kitle: Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması kullanıcıları

Sonuç: Oyunlaştırma projesi ile FYAC uygulamasının kullanıcı etkileşimi %35 artış göstermiştir. Geçirilen sürenin %58’i oyunlaştırma ekranlarında gerçekleşmiştir. 

    TOP