Koçfinans – Maraton

Oyunlaştırma projesi ilk etapta hiç Kredi Koruma Sigortası (KKS) satışı yapmayan satış temsilcilerinin satış yapması için geliştirilmeye başlandı. Koçfinans’ın içerisinde oyunlaştırma takımı kurularak Temel Oyunlaştırma Eğitimi verildikten sonra oyunlaştırma analizi GameStorm yapıldı.

Geliştirilen oyunlaştırma kurgusu hızlı şekilde hedef kitle üzerinde test edildi ve alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edildi. 

İlk kurgu tek bir markanın satış temsilcileri ile yapıldı. Daha sonra farklı araç markalarını da satan satış noktaları da ayrı bir kurguyla projeye dahil edildi.

Sonuçlarıyla 2021 yılında IDC Best Big Data & Analysis Project üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Harvard Business Review’de (HBR) yayımlandı.

Müşteri: Koçfinans

Zaman: 2019 – Devam ediyor

Amaç: Koçfinans’ın Krediye ek olarak sattığı Kredi Koruma Sigortası (KKS) satmayan iş ortaklarının KKS satmalarını sağlamak.

Hedef Kitle: Satış noktalarındaki satış temsilcileri 

Sonuç: Tek markalı satış noktalarında; birinci grupta %44 satış artışı, ikinci grupta %10 satış artışı, üçüncü grupta (hiç satış yapmamış olanlar) %12 satış artışı sağlandı. Çok markalı satış noktalarında satış penetrasyonu %80’den %97 çıktı

    TOP