Start Being a Leader

Kurum kültürünün bütün çalışanlar tarafından gruplar halinde öğrenilmesini sağlamak ve çalışanların çeşitli durumlarda kurum kültürünün uygun nasıl davranılması gerektiğini deneyimlemesi için geliştirilmiş bir oyunlaştırma projesidir.

Oynanış

Oyuncular başlangıç noktasından (Start Being a Leader) piyonlarını 1. seviye’deki herhangi bir kutucuğa hareket ettir. Oyuncular 1. seviye soru kartlarından kutucuğun rengi ile aynı olan soru kartını çeker ve soruyu doğru cevaplamaya çalışır. Eğer oyuncular soruya doğru cevap verebilirse 1. seviyedeki kutucukta kalır. Yanlış cevap verdikleri durumda “Start Being a Leader” noktasına geri döner.

Oyuncular 1. seviyeden başlayarak liderlik yolundaki bütün seviyeleri ve engelleri aşarak “Be a Leader” noktasına varan ilk oyuncu/takım olmaya çalışırlar.

Oyundaki soruların zorluk seviyesi 4’e ayrılmıştır. Her bir seviyede oyuncuların karşılaştıkları engeller (challenge) giderek zorlaşmaktadır. 

Her seviyede yer alan kutucukların rengi, kurum kültüründe belirlenmiş davranışlara karşılık gelmektedir.

Ayrıca her seviye arasındaki bonus bölümde oyuncular organizasyon ile ilgili çeşitli sorulara cevap vermeleri gerekmektedir.

4 seviyeye ayrılan soruların zorluk derecesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1. Seviye sorular çoktan seçmelidir. Klasik bir bilgi ölçme testi gibidir.
  2. Seviye sorular çoktan seçmelidir fakat soruların cevapları yoruma dayalıdır.
  3. Seviye sorular boşluk doldurmalı sorulardır. 
  4. Seviye sorularında ise soru kartında yazan davranışın kurum kültüründeki hangi davranışa denk gelindiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Bonus sorular ise çoktan seçmelidir. 

    TOP