Way of Success

Perakende sektöründe mağazalarda yaşanan olaylara, organizasyon değerlerine uygun şekilde reaksiyonları göstererek, yaşanan kriz durumlarının üzerinden gelmek ve mağazanın sürdürülebilirliğini korumaktır.

Oynanış: Oyuncuların başlangıç noktasından başlayarak önlerindeki 3 seviyeye ayrılmış olan yolu en iyi şekilde tamamlaması gerekmektedir. Her seviyede oyuncuların karşılaştıkları durumlar (krizler) giderek zorlaşmaktadır.

Oyuncuların oyun içerisinde çözmesi gereken zorluklar, perakende sektöründe yaşanabilecek zorluklardan oluşmaktadır. Oyuncular durum kartlarında olan olayları yorumlayıp şirket değerlerine ve kültürüne göre en doğru şekilde çözümler üretmeleri gerekmektedir.

Oyuncular durumların üstesinden doğru şekilde geldikleri takdirde durum kartlarını kazanmaktadır. Durum kartının üzerinde şirket değerlerini referans eden çeşitli puanlar bulunmaktadır.

Katılımcılar bu puanları toplayarak oyun içerisindeki mağazalarını ve mağaza çalışanlarını geliştirmektedir.

Ek olarak katılımcılar oyunun başında kendilerine verilen mağaza kartına bakarak (mağaza kartı: mağazanın belirli özelliklerinin yazdığı oyun kartı) kendilerine mağaza personeli kart setinden bir ekip kurmaları gerekmektedir. (mağaza personeli kart seti: farklı özelliklere sahip mağaza personellerini temsil eden kartlardan oluşmaktadır. Her personel organizasyon bünyesinde yer alan veya yer alabilecek kişiler dikkate alınarak tasarlanmıştır.)

Oyuncular çözdüğü durum kartlarındaki puanlar ile çalışanlarının özelliklerini geliştirebilmektedir. Çalışanları doğru şekilde geliştirdikçe mağazanın gelişimine katkı sağlamaktadır. Böylelikle mağaza müdürlerinin iş arkadaşlarının gelişimine katkısının ne kadar önemli olduğu oyun içerisinde vurgulanmaktadır.

Not: Durum kartındaki sorunun başarılı şekilde üstesinden gelinip gelinmediğine oyunun moderatörü karar vermektedir. (Moderatörler, oyunu oynatmak için eğitilmiş şirketin eğitim biriminden kişilerdir.)

WoS’un oyun yolculuğu içerisinde katılımcılar, mağazalarında yaşayabilecekleri çeşitli sorunlar karşısında nasıl tepkiler verirse onlar için faydalı olup olmayacağını güvenli bir alan içerisinde (oyun alanı) test etme fırsatı bulmaktadır. Ayrıca WoS yaşanan sorunlar karşısında diğer mağaza yöneticilerinin verdiği tepkileri gözlemleme ve iş ortakları ile bilgi birikimlerini paylaşma imkanı da sağlamaktadır. Böylelikle bir çok katılımcı yaşanabilecek ani durum veya olaylar karşısında önceden pratik yapma fırsatı elde etmektedir.

    TOP