gamification awareness game

Oyunlaştırma hem dünyada hem de ülkemizde günümüzün en çok konuşulan kavramlarından biri haline geldi. Bireyler, şirketler, belediyeler hatta devletler oyunlaştırmadan yararlanarak dokundukları insanları motive ediyor ve bu motivasyon ile hedeflerine ulaşma başarılarını elde ediyor.

• Peki nedir bu oyunlaştırma?
• Neler oyunlaştırma değildir?
• Oyunların insan hayatındaki yeri nedir?
• Hangi durumlarda oyunlaştırmadan yararlanılabilir?
• Bir oyunlaştırma tasarımı yapmak için nasıl yeteneklere ihtiyaç vardır?

Gamification Awareness Game’in amacı şirketinizde oyunlaştırma hakkında farkındalığa ve ortak bir anlayışa sahip olmanızı sağlamaktır.

Yarım günlük Gamification Awareness Game’in sonunda şirket olarak,
• Oyunlaştırma ile ilgili farkındalığa varmış ve ortak bir anlayışa sahip olmuş olacaksınız. • Oyun kavramı üzerine düşünüp fikirler üreteceksiniz.
• Oyunların ve hayatın birbiri ile benzerliklerini anlayacaksınız.
• Oyunların ne denli kuvvetli motivasyon sağlayıcıları olduğunu göreceksiniz.
• Neyin oyunlaştırma olup neyin olmadığı konusunda netliğe kavuşmuş olacaksınız.
• Oyunlaştırma tasarımlarında kullanılan araçları tanıyacaksınız.

Yarım gün sürecek, oyunlaştırma ile ilgil farkındalık yaratacak oyunlaştırılmış teorik anlatım yapılacaktır.

• İnsan kaynakları, pazarlama, satış, iş geliştirme, strateji birimleri gibi departmanların orta ve üst düzey yöneticileri

Katılım için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

İletişim

TOP