Oyunlaştırma Koçluğu

İster iç süreçlerinizi oyunlaştırın, ister uygulamalarınıza oyunlaştırma ekleyin, oyunlaştırma tamamen canlı ve yaşayan bir süreçtir. İnsan odaklı bir yaklaşım olan oyunlaştırma hızla değişen dünyamızda sürekli gelişime açıktır. 

Bu süreçte organizasyon içi oyunlaştırma projeleri geliştirirken oyunlaştırma konusunda kurum içi uzmanların sürekli olarak projeyi takip etmesi ve gerekli durumlarda iyileştirmesi gerekmektedir.

BrandNewGame Turkey olarak kurum içindeki oyunlaştırma uzmanlarına koçluk yaparak hem kişisel gelişimlerine hem de projenin düzgün şekilde ilerlemesine destek olmaktayız. 

Koçluk süreci ile birlikte;

  • Analiz sürecinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Oyunlaştırma projesi geliştirilirken dikkat edilmesi gereken önemli noktaların tespit edilmesi,
  • Oluşturulan oyunlaştırma kurgusunun doğru davranışlara odaklanması,
  • Oyunlaştırmanın doğru şekilde takip edilip doğru verilerin incelenmesi,
  • Değişimler karşısında doğru aksiyonların alınması,

 konularında organizasyon içi uzmanlara gereken desteği vermekteyiz.

Yaklaşımımız

Koçluk süreci boyunca BrandNewGame Turkey’ın uzman koçları organizasyon içi oyunlaştırma uzmanları ile yakın temas halinde çalışarak sürekli gelişen bir uzman oluşumunu destekler. Koç, bilgi birikimi ve tecrübelerini kurum içi uzman ile paylaşarak odaklanılması gereken konularda yardımcı olur.

Koç, uzmanın geliştirdiği projenin başarıya ulaşması için doğru konulara odaklanmasına ve doğru verilerin analiz edilmesini destekler.

Süreç boyunca uzmanın gelişimi ve tecrübe kazanması desteklenir. Böylelikle koçluk hizmeti sonlandığında, oyunlaştırma uzmanı kazandığı bilgi birikimi ve tecrübe ile süreci devam ettirebilecek deneyime sahip olur.

İletişim

Eğitimlerimiz

TOP