GAMESTORM

GameStorm 2011 yılında BrandNewGame tarafından geliştirilmiş ve kullanım hakkı sadece BrandNewGame’e ait olan, oyunlaştırılmış çözüm analiz framework’üdür.

GameStorm Nedir?

GameStorm’la birlikte şirketlerin/organizasyonların hedeflerinde/süreçlerinde/projelerinde yaşanabilecek hedef saplamarını en aza indirgeyerek, çözüm odaklı ilerlemesini sağlıyoruz. Aynı zamanda yapılacak oyunlaştırma projelerinin de analizlerini yapabiliyoruz. Analizle birlikte gerçekleştirilecek veya aktif şekilde kullanılan projeler için hedefi, süreç boyunca karşımıza çıkabilecek potansiyel engelleri ve hedefe yönelik olumlu ve olumsuz aksiyonları tespit ederek çözüme en doğru şekilde ilerlemenize yardımcı oluyoruz. Sonrasında süreç içerisinde gerçekleşebilecek olumlu veya olumsuz aksiyonların sizlere sağlayacağı potansiyel finansal ve duygusal geri dönüşlerini hesaplayabiliyoruz.

Neden GameStorm’u Geliştirdik?

Globalleşmenin artması, internet ve mobilizasyonun gelişmesi ile büyük ve küçük ölçekli şirketler birbirlerine daha yakın duruma geldiler. Eskiden uzun vadeli ve az sayıda mücadeleye sahip olan şirketler, şu anda daha çok rakip ile kısa vadeli ve çok sayıda mücadeleye girişmiş durumdalar. Ortaya çıkan kısa vadeli ve çok sayıda mücadele ile şirketlerin öncelikli hedeflerinde hızlı değişiklikler olabiliyor. Bizlerde, GameStorm’la birlikte gelişen ve değişen dünyaya hızlıca ayak uydurabilmeniz için oyunlaştırılmış çözüm analiz yöntemi olan GameStorm’u geliştirdik.

GameStorm Ne Zaman ve Neden Kullanılmalıdır?

GameStorm, şirketlerin/organizasyonların hızlı değişimlere ayak uydurması, süreç/proje/hedef/çözüm analizlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan beyin fırtınasını tecrübe ettiren bir çözüm analiz framework’üdür. Seans sonunda elde edilen analiz sonuçları var olan ya da yaşanabilecek potansiyel durumlara karşı şirketlerin/organizasyonların doğru davranışları gerçekleştirebilmesini sağlayacaktır. Analiz sonuçlarını, sadece gamification metodolojisi ile değil farklı metodolojilerle de kullanarak çözüme en hızlı ve doğru aksiyonlarla ilerlersiniz.

GameStorm, şirketlerin/organizasyonların hedefini belirleme, hedefe doğru giderken karşınıza çıkabilecek engelleri ve bu engellere karşı yapılacak pozitif ve negatif aksiyonları tespit etmek için kullanılmaktadır. Böylelikle şirket/organizasyon yapılarının aynı anda bir çok hedefe odaklanıp ilerleyememesindense, tek bir konuya odaklanarak o konun çözümüne hızla ilerlemesini sağlıyoruz.

img_5053

GameStorm Seansı pozitif ve negatif aksiyonlar belirlenirken.

GameStorm Nasıl Uygulanır?

BrandNewGame Turkey tarafından gerçekleştirilmektedir. Seansın optimum altı kişi ile yapılması gerekmektedir, fakat duruma göre dört veya sekiz kişilik gruplarla da yapılabilmektedir. Seansa katılacak kişilerin, çözüm analizi üretilecek konu ile alakalı kişiler olması gerekmektedir.

İlk olarak şirketinizin/organizasyonunuzun ulaşmak istedikleri hedefi belirliyoruz ve belirlenen hedefi S.M.A.R.T* bir hale getiriyoruz. Hedefe doğru ilerlerken karşımıza çıkabilecek, hedefe ulaşmamızı engelleyecek en önemli üç tane engeli belirliyoruz. Oyunlardaki gibi şirketler de hedefe doğru ilerlerken karşısına daima engeller çıkar. Engelleri belirledikten sonra bu engelleri aşmamıza yardımcı olacak ve engellerin aşılmamasına neden olan ve mevcut olarak da uygulananaksiyonları belirliyoruz. Her yapılan aksiyonun finansal ve duygusal geri dönüşleri  vardır ve bu geri dönüşleri kolaylıkla hesaplayabiliyoruz.

Yapılan detaylı ve eğlenceli analizi sonucunda şirketinizin/organizasyonunuzun sorunlarını aşma ve hedefine ulaşması konusunda ihtiyaç duyacağınız yol haritasını sizlerle birlikte hazırlamış oluyoruz. Gelecekte karşınıza çıkabilecek sorunları da önceden tespit ederek, sizlerin geleceğe hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

GameStorm

GameStorm’un bitmiş hali.

GameStorm ve Oyunlaştırma

GameStorm seansından sonra, oyunlaştırma projesi yapılmak istenirse sizlerle birlikte, GamePlay seansı yaparak, yapılacak oyunlaştırma/ciddi oyun projesinde hangi oyun elementlerini kullanılacağını belirleyebiliyoruz.

İyi bir oyunlaştırma/ciddi oyun projesi yapabilmek için öncelikle güçlü bir  analiz yönteminin kullanılmasının fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu yüzdendir ki kendi çözüm analiz framework’ümüzü oyunlaştırma/ciddi oyun projelerini yapmadan da önce uygulanmasının fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.

İlk başlarda hedeften küçük sapmalar olarak görülen, küçük hatalar bir süre sonra şirketleri/organizasyonları hedeflerinden çok uzağa götürebilir. Bu yüzden GameStorm’u kullanarak yaşanan veya yaşanabilecek küçük hedef sapmalarını oyunlaştırarak ortadan kaldırıyoruz. Şirketler/organizasyonlar hedeflerinden hızlı ve eğlenceli adımlarla ilerliyor.

*S.M.A.R.T Hedef Nedir?

Hedef: Online mağaza satışlarını arttıracağım.

Specific: Online mağazada ayakkabı satışlarını altı ay içerisinde %10 arttıracağım.

Measurable: Online ayakkabı satışlarında ilk üç ay içerisinde %5, altı ay içerisinde ise %10’luk bir artış sağlayacağım.

Attainable: Online mağazadaki ayakkabıların bulunduğu bölümü güncel bir hale getirerek, ön plana çıkartacağım. Bu sayede ayakkabı satışları artmış olacak.

Relevant: Online mağazamda ayakkabı satışları da yapmaktayım. Ayakkabı satışlarını arttırarak depo maliyetlerimi de düşüreceğim.

Time-Based: İlk satış verilerindeki artışımı bir ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağım. İlk üç ay içerisinde %5, altı ay içerisinde ise %10’luk bir artış sağlayacağım.

SMART Hedef: Online mağazadaki ayakkabı satışlarımı %10 arttırıp, stok yaptığım depo maliyetini düşüreceğim. Bu sayede şirketimin yıllık cirosunu ve kar oranını arttırmış olacağım. İlk artışı bir ay, %5’lik artışı üç ay ve %10’luk artışı altı ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağım.

Kubilay Kecin

BrandNewGame Turkey, GameStorm Trooper

Gamification Turkey, Volunteer