Manipülasyon Matrisi

Bütün ürün tasarımcıları yaptıkları tasarımlarla insanların hayatlarında değişiklik yaratacağına inanır. Bazı tasarımcılar insanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflerken bazıları da tasarımın herkes tarafından çok sevilerek kullanılacağına ve çok para kazanacağına inanır. Manipülasyon matrisi bu noktada tasarımın ne amaçla üretildiği, ürünün yaratılırken ki ahlaki boyutu göz önüne alınır.

Manipülasyon matrisine göre tasarımcıların ahlaki boyutunu kolaylaştırıcı, seyyar satıcı, eğlendirici ve tüccar olarak dört sınıfa ayırabiliriz.

Kolaylaştırıcılar:

Kolaylaştırıcılar ürünü geliştirirken sadece müşterinin değil kendi hayatlarında da kolaylık yaratabileceklerini düşünerek bu ürünleri geliştirir. Aynı zamanda tasarımcılar geliştirdikleri ürünü kendileri de kullanacakları şekilde geliştirirler. Kolaylaştırıcı, ürünler insanların hayatlarında bir fark yaratarak, hedef kitlenin ve kendi yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak için ürünü tasarlar. Kolaylaştırıcıların nihai amacı para kazanmak yerine, insanlara ve kendisine bir fayda sağlamaktır. Bu yüzden kolaylaştırıcıların geliştirdiği ürünler diğer ürünlere göre daha uzun ömürlü olur.

Seyyar Satıcı:

Seyyar satıcılar ürünü geliştirirken, kolaylaştırıcılar gibi ürünün hedef kitleye kolaylık sağlayacağını düşünerek tasarlarlar. Fakat kolaylaştırıcılardan farkı olarak kendi tasarladıkları bu ürünleri kullanmayı düşünmezler. Bu ürünler kolaylaştırıcının ürünü kadar uzun ömürlü olmaz. Çünkü tasarımcı ürünü geliştirirken yaşanan sorunu tam olarak fark edememiş olur.

Eğlendirici:

Eğlendiriciler de kolaylaştırıcılar gibi geliştirdikleri ürünü kullanırlar. Sadece geliştirdikleri ürünün insanların hayatında bir kolaylık sağlayacağına inanmazlar. Hedefleri isminden de anlaşılabileceği gibi insanları hayatlarında eğlenceli alışkanlıklar yaratmaktır.

Tüccar:

Tüccarlar, geliştirdikleri ürünü ne kullanırlar ne de insanların hayatında olumlu etki yaratacağını düşünürler. Tüccarların nihai amacı tamamen gelir elde etmek üzerinedir. Tüccarların tasarladıkları ürünler en az başarıya ulaşma şansına sahip ürünlerdir.*

BrandNewGame ailesi olarak bizler de “kolaylaştırıcı” tasarımcılardan olmaya çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz / tasarladığımız oyunlaştırma / ciddi oyun projeleri ile insanların hayatlarında yaratacağımız değişikliklerle hayatlarında kolaylıklar sağlamayı hedefliyoruz.

Oyunlaştırma / ciddi oyun projelerini geliştirmeden önce yaptığımız GameStorm seansı ile geliştireceğimiz ürünün hangi ihtiyaca cevap vereceğini anlıyoruz ve yapılacak projenin insanların hayatında hangi noktaları kolaylaştırarak fayda sağlayacağını belirliyoruz. BrandNewGame tasarımcıları olarak hedef kitlenin sorunlarını doğru analiz edemezsek seyyar satıcılardan veya tüccarlardan hiçbir farkımız kalmaz. Bu yüzden yapılacak proje öncesinde müşterilerimize, GameStorm yapılmasının da tavsiye ediyoruz.

Bir proje geliştirmek bazı tasarımcılar için kolay olabilir. Fakat tasarımcılar projelerini geliştirirlerken hangi amaçla geliştirdikleri önemli bir noktadır. Bazıları yaptığı tasarımlarla insanların hayatlarında kolaylık sağlamaya çalışırken bir diğer taraf geliştirdiği ürünle sadece para kazanmayı amaçlıyor olabilir.

Sizler Manipülasyon Matrisi’nin neresinde olmayı tercih ediyorsunuz?

Kubilay Kecin

BrandNewGame Turkey, GameStorm Trooper

Gamification Turkey, Volunteer

* Kaynak: Manipülasyon Matrisi Kancaya Takılınca (Nır Eyal / Ryan Hoover)