Şirketlerin hedefine ulaşabilmesi, bütün çalışanlarının senkronize şekilde çalışmasına bağlıdır. Departmanlar senkronize şekilde ilerleyemezlerse, şirketlerin hedeflerine yaklaşması oldukça zorlaşır. Herkes görevini doğru ve zamanında yaparsa başarılı bir takım çalışması ile şirketler en hızlı şekilde, hedeflerine emin adımlarla ilerler.

Oynadığınız oyunlardan takım halinde hedefe doğru ilerlediklerinizi düşünün, takım arkadaşınızın görevini yerine getirmemesi veya aksatması bütün takımın başarısızlığı ile sonuçlanırdı. Şirketlerde de bir kişinin veya departmanın yaşadığı bir sorun bütünü etkileyebilir, şirketin veya hedefinden sapmasına sebep olabilir.

Takım (departman) oyuncularının yaşadıkları senkron uyumsuzluğu, kısa vadede çok bir soruna neden açmaz ama uzun vadede büyük hasarlara sebep olabilir.

Oyunlardaki takım çalışma modellerini ikiye ayırabiliriz. Bu modeller ile oyunlarla şirketlerin ne kadar benzer yapılar olduğunu da daha iyi fark edeceğinizi düşünüyorum.

Oyunlardaki Takım Çalışması Modelleri:

Simetrik Takım Çalışması: Oyuncuların, tek yöne veya ortak hedefe doğru yaptığı aynı aksiyonların olduğu oyunlardır. Takım üyeleri aynı özelliklere ve yeteneklere sahiptir.

Simetrik takım oyunlarını aynı departmanda çalışan kişiler olarak düşünebilirsiniz. Bütün çalışanlar benzer özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Ortak hedefe doğru bir takım halinde çalışarak ilerler.

Asimetrik Takım Oyunu: Her bir oyuncunun takım içerisinde farklı görevi vardır. Oyuncuların kendine özel yetenekleri vardır ve takımın hedefe ulaşabilmesi için herkesin ortak şekilde çalışarak özel yeteneklerini kullanması gerekmektedir.*

Asimetrik takım oyunlarını da farklı departmanlar olarak düşünebilirsiniz. Şirketlerde bir çok farklı departman vardır ve şirketin hedefine ulaşabilmesi için bütün departmanların ortak şekilde çalışması gerekmektedir. Yıl içerisinde departman başarısız olursa sadece departman değil bütün şirket bu başarısızlıktan etkilenir ve şirket hedefine ulaşamaz.

Şirketlerin ve oyunların en önemli öğeleri insanlardır. İnsanın olduğu her yerde ortak çalışma prensipleri birbirlerine benzerlik gösterir. Takım çalışmasında oyunların şirketlerden tek farkı, insanların oyunlarda takım olup birlikte çalışmaya gönüllü olmasıdır.

Oyunlar birbirini hiç tanımayan insanları dahi bir araya getirerek başarılı takımlar yaratabiliyorsa şirketler bunu neden yapamasın? Şirketler, oyunların güçlü yanlarını kullanarak daha verimli ve başarılı işler çıkartabilecekken bunu yapmamayı tercih ediyorlar. Şirketlerin tek yapması gereken şey; oyunların ve şirketlerin benzerliğini fark ederek, oyunların güçlü yanlarını kullanmaktır.

Kubilay Kecin

BrandNewGame Turkey, GameTrooper

Gamification Turkey, Volunteer

*Kaynak: Game, Design and Play (Colleen Macklin‎, John Sharp)  (2016, Pearson Education Inc.)